Чернятинський коледж
Головна сторінка Головна Internet Головна Intranet

1.jpg (20080 bytes)

Формування контингенту студентів

 Підготовка фахівців   

Навчально-виховний процес   

Кадрове забезпечення  

 Матеріально-технічне забезпечення

Науково-доcлідна робота 

Організація навчально-виробничої практики 

 Виховна робота


Організація навчально-виробничої практики

    Практичне навчання в Чернятинському коледжі Вінницького державного аграрного університету проводиться відповідно до діючого галузевого стандарту вищої освіти України.

Практична підготовка проводиться згідно із Положенням про організацію практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України 8.04.1993 року № 93 (зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 30.04.19993 року за № 35), «Інструкцією про практичне навчання студентів вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів Мінсільгосппроду України», затвердженою Міністерством сільського господарства і продовольства України 17.12.1993 року, Типовими програмами практики для вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів які затверджені навчально-методичним центром, навчальних планів та робочих програм з навчальної практики, що є невід’ємною складовою навчального процесу. Метою практичної підготовки є:
- поглиблення теоретичних знань;
- вироблення у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності;
- формування та розвиток професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
- формування творчого дослідницького підходу до практичної діяльності.

Практична підготовка здійснюється через навчальні, виробничі технологічні та переддипломні практики, що є основою професійної підготовки майбутніх фахівців і проводиться на оснащених належним чином базах практики. Форма і тривалість проведення практики визначені у відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня з урахуванням спеціальності і спеціалізації в навчальному плані. Основним навчально-методичним документом для студентів, керівників практики від навчального закладу та бази практики є програма практики. Завдання практики є чітке визначення та регламентація всієї діяльності студентів і керівників у період навчального процесу, що проводиться на базі практики. На кожній ділянці практики передбачено програмою рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, циклів, навичок, яких студенти мають досягти. Всі ці вимоги об’єднані в наскрізній програмі, яка є конкретною за змістом , не має дублювань і дає повну уяву про цілісну систему практичної підготовки фахівця протягом всього терміну навчання. Для виконання програми використовуються бази практик із якими укладено угоди про співпрацю.

Для проведення навчальних практик, основною базою є господарство коледжу, яке має необхідні робочі місця по спеціальностях.

Так для проведення навчальної практики із спеціальності «Бджільництво» в коледжі є навчальна пасіка яка нараховує 60 бджолиних сімей. Студенти мають можливість оволодіти знаннями та набути вмінь по своїй майбутній професії які після 3 курсу закріплюють на виробничій технологічній та переддипломній практиках. Студенти із спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» проходять навчальну практику на базі виробничої і навчальної майстерень коледжу, де практиканти набувають вмінь та навичок, необхідних для формування майбутнього спеціаліста. Навчальні практики по спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» проводяться на базі навчально-дослідного поля виробничого підрозділу коледжу, де вирощують ягідні, плодові, овочеві, польові культури, саджанці плодово-ягідних культур, розсаду овочевих культур. Студенти виконують роботи по таких технологічних процесах як формування крон дерев, окуліровка, вирощування розсади і догляд за овочевими культурами та інші роботи, виконання яких сприяє становленню студентів як фахівців із обраної спеціальності. Майбутні бухгалтери сільськогосподарського виробництва мають можливість пройти навчальні практики в навчальних кабінетах коледжу які підготовлені відповідно до вимог програм, мають всю необхідну документацію, комп’ютеризовані та методично забезпечені. По всіх спеціальностях практичні заняття проводяться викладачами, які мають високий рівень фахової підготовки і досвід роботи.

Поряд із основними спеціальностями студенти мають змогу отримати робітничі професії: «Водій автотранспортних засобів» категорії «С», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії «А, В, С», «Оператор комп’ютерного набору». На підготовку робітничих професій коледж має ліцензію АВ № 30/109 від 13.12.2006 р.

Виробничі практики (технологічна, переддипломна) студенти проходять в базових господарствах різних форм власності з якими укладаються довгострокові угоди про співпрацю.

Перелік базових господарств, підприємств агропромислового комплексу для організації практичного навчання студентів:
1. Подільська дослідна станція інституту садівництва с. Медвеже Вушко, Вінницького району, Вінницької області;
2. СТОВ «Маяк» с. Підлісний Ялтушків, Барського району, Вінницької області;
3. ПОК «Дружба» с. Маньківці, Барського району, Вінницької області;
4. ТОВ «Курланд» м. Жмеринка;
5. СТОВ «Поділля» с. Строїнці, Тиврівського району, Вінницької області;
6. ТОВ «Аграрна Фрут Лука ООО» с. Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області;
7. ПП «Бджолярій» с. Сокиринці, Срібнянського району, Чернігівської області;
8. ПП «Гайдар Євгенія Василівна» м. Мукачево;
9. ПП «Бджоляр - Загороднюк О.І.» с. Бистрик, Ружинського району, Житомирської області;
10. Київоблбджолопром м. Боярка, Київської області;
11. СВАТ «Сад Поділля» с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області;
12. СВАТ «Поділля» с. Міжлісся, Барського району, Вінницької області;
13. СВАТ «9-ої Кримської дивізії» с. Рахни Лісові, Шаргородського району, Вінницької області;
14. Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича м. Київ, вул. Заболотного, 19;
15. ПП «Україна» с. Гибалівка, Шаргородського району, Вінницької області;
16. ТОВ «Лан» с. Гайове, Барського району, Вінницької області;
17. ПСП «Агро-Флора» с. Мала Жмеринка, Жмеринського району, Вінницької області;
18. СВАТ «Браїлівське» смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області;
19. СТОВ «Мир» с. Мурафа, Шаргородського району, Вінницької області;
20. СФГ «Династія» с. Мальчівці, Барського району, Вінницької області;
21. ПОП «Прибузькі медозбори» с. Головчинці, Летичівського району, Хмельницької області.

Особливу увагу у студентів викликає традиційна щорічна науково-практична студентська конференція, яка проводиться за результатами виробничого практичного навчання. Мета конференції – закріпити, систематизувати, поглибити теоретичні та практичні навички студентів. Тут узагальнюється сучасний досвід, аналізуються технології, виробничі операції. Це ще раз засвідчує важливість практики для формування міцних знань та власного виробничого досвіду студентів.

Як підсумок в оцінюванні практичної підготовки студентів по закінченні практики проводиться захист звітів, що надає можливість встановити рівень практичної підготовки.


Головна сторінка Головна Internet Головна Intranet

Створив студент групи 22-ЕК Півторак Вадим